Sök pressmeddelanden

BalticSea2020 har träffat tre medlemmar från Fish For the Future som berättar om sin syn på den nya gemensamma fiskeripolitiken. Träffa parlamentarikerna Isabella Lövin, Christofer Fjellner och Chris Davies, som inför röstningen den 6 februari 2013 har arbetat hårt för att parlamentet ska stödja en fiskelag som lägger grunden till ett hållbart och lönsamt fiske. Läs hela artikeln här.

EU har lagt grunden till en helt ny fiskeriförvaltning
I den gemensamma fiskeripolitiken har EU-länder fört samman en rad åtgärder för att uppnå hållbara fiskbestånd och en lönsam fiskeflotta i EU. Men i över 30 år har fiskeripolitiken misslyckats att stoppa överfiske och utkast som lett till negativa konsekvenser för fiskare och den marina miljön. År 2007 började arbetet med att se över och förbättra den gemensamma fiskeripolitiken. Åsikterna mellan ledamöter i Europaparlamentet, de nationella delegationerna och de politiska grupperna har varit splittrade och läget inför röstningen om den nya gemensamma fiskeripolitiken den 6 februari 2013, har varit väldigt osäker.

År 2011 bildades gruppen Fish For the Future av europaparlamentariker från olika politiska partier. Målet var att påverka reformen av EUs gemensamma fiskeripolitik och säkerställa att den nya fiskelagen gav mer fisk i havet och fler arbetstillfällen för fiskare. Röstningen i februari 2013 blev historisk och resultatet över förväntan. För BalticSea2020 berättar Fish For the Future om sin syn på den nya gemensamma fiskeripolitiken.

Front artikel
Läs artikeln här.

Åsikterna mellan ledamöter i Europaparlamentet, de nationella delegationerna och de politiska grupperna har varit splittrade och läget inför röstningen om reformen av den gemensamma fiskeripolitiken i februari 2013, har varit väldigt osäker.