Sök pressmeddelanden

2020-07-01

Baltic Sea Media Project - en skildring av Östersjön under flera års tid

Under tolv års tid har journalisten och filmaren Folke Rydén och fotografen Mattias Klum arbetat med filmer om Östersjön, inom det unika projektet Baltic Sea Media Project. I november 2019 avslutades resan i samband med premiären av den sista dokumentären, Östersjön – hot och hopp. Hur har det varit att arbeta med ett långsiktigt filmprojekt? Och vilka utmaningar och förändringar har arbetet med filmerna fört med sig? BalticSea2020 har träffat Folke Rydén som berättar mer.

2020-06-03

Fiskebrief 24: Fiskekvoter 2021 - Långsiktigt fokus behövs

Fredagen den 29 maj presenterade Internationella Havsforskningsrådet (ICES), som är rådgivande instans i EUs fiskeförvaltning, sin rekommendation till nästa års fiskekvoter för östersjötorsken.

2020-05-20

Björn Carlson belönas med Guldnålen

Vi är glada över att berätta att vår grundare och styrelseordförande Björn Carlson har belönats med Guldnålen – Sportfiskarnas högsta utmärkelse.

2020-05-06

Fiskebrief 23: Prioritera det småskaliga fisket

I slutet av april beskrev tidningen Mitti supertrålaren Clipperton från västkusten, som i vattnen utanför Stockholms län ensam fiskar 175 gånger mer strömming än alla länets fiskare tillsammans. “Det här får katastrofala följder för hela skärgården säger Henrik C Andersson, länsfiskekonsulent.”

2020-04-16

Baltic Sea Science Center på Skansen nominerad i Årets Stockholmsbyggnad!

För elfte gången i rad anordnar Stockholms stad tävlingen Årets Stockholmsbyggnad. En jury har tagit ut tio finalister och en av dem är östersjöhuset Baltic Sea Science Center på Skansen!

2020-03-19

Ny handbok visar hur blåstången i Östersjön kan komma tillbaka

Nu i mars lanserade Stockholms universitets Östersjöcentrum den nya handboken om blåstång i Östersjön, som finansierats av BalticSea2020. Bakom boken står blåstångsexperterna Lena Kautsky, Ellen Schagerström och Susanne Qvarfordt vid Stockholms universitet, som arbetat med projektet i syfte att visa hur blåstång kan restaureras på platser där den tidigare har minskat eller försvunnit.

2020-02-25

Vad har hänt hos BalticSea2020 under 2019?

Under de senaste åren har vi sammanfattat vad som hänt i BalticSea2020:s olika projekt under det senaste året. Nu är det dags för år 2019. Mycket har hänt, både inom projekten som stiftelsen driver, men även inom externa projekt som BalticSea2020 finansierar.

2020-02-04

Fiskebrief 22: Kampen för en vettig fiskepolitik fortsätter 2020

I höstas fattade ministerrådet för första gången ett drastiskt beslut om östersjötorsken – kvoten sattes till 0 för allt torskfiske under 2020. Vi sammanfattade besluten i Fiskebrief 21.

2020-01-09

Debattartikel: Stoppa den storskaliga trålningen i Östersjön

Julen 2016 skrev vi en uppmärksammad artikel om torskens utsatta situation i Östersjön. Frågan då var om det var möjligt att rädda denna unika fiskart. Nu, tre år senare, är situationen så kritisk att det i princip är förbjudet att fiska torsk i Östersjön. Ska vi i framtiden kunna äta lokalt fångad fisk måste vi ändra hela vårt synsätt på hur havets resurser ska förvaltas och fiskas. Historien får inte bli framtiden. Det skriver Björn Carlson, Ragnar Elmgren, Per Larsson och Conrad Stralka, för BalticSea2020, i Dagens Industri.

2019-11-25

Premiär för ”Östersjön – hot och hopp”

Idag den 25 november har dokumentärfilmen ”Östersjön – hot och hopp” premiär i SVT:s Vetenskapens värld. Filmen är gjord av Folke Rydén och är den sista filmen i det tioåriga projektet Baltic Sea Media Project som finansieras av BalticSea2020. Här får vi en återblick till de tidigare filmerna i projektet när Folke återvänder till personerna och miljöerna för att se vad som har hänt. Vi får veta mer om torsken, utsläpp från djurfabriker och nya miljögifter, men vi möts också av hoppet om minskad övergödning och renare vatten. 

2019-11-22

Baltic Sea Science Center har vunnit Svensk Betongs pris Helgjutet!

Vi är glada och stolta över att Baltic Sea Science Center på Skansen är vinnare av Svensk Betongs pris Helgjutet! Det meddelande Svensk betong i ett pressmeddelande idag. Priset Helgjutet delas ut vartannat år för att uppmärksamma goda exempel på helgjutna lösningar, och är instiftat för att visa på möjligheterna att ”skapa god arkitektur, nydanande konstruktionstänkande och rationellt arbetsutförande med platsgjuten betong. Genom att utnyttja den platsgjutna betongens alla möjligheter kan vi skapa vackra, funktionella och hållbara konstruktioner”.

2019-11-15

Folke Rydéns nya dokumentär avslöjar: Höga halter av klorparaffin i människor och djur

Den 25 november har Folke Rydéns film ”Östersjön – hot och hopp”, premiär i SVT Vetenskapens värld. I dokumentären avslöjas att det finns höga halter av klorparaffiner i människor och djur som lever i och vid Östersjön. Samtidigt ser forskarna en generell minskning av DDT och PCB i befolkningen, miljögifter som tidigare låg på ungefär samma nivåer som klorparaffiner gör idag.

2019-11-12

Fiskebrief 21: Bra beslut - men fisken i Östersjön kräver långsiktighet

I mitten av oktober träffades EUs fiskeministrar. Besluten som de fattade är i huvudsak bra för östersjötorsken. Men det finns några frågetecken på kort sikt och ett stort behov av en ny doktrin på längre sikt.

2019-11-06

Slutrapport för projektet ”Mot minskad miljöbelastning från båttrafik i Östersjön”

Östersjön är ett av världens mest trafikerade havsområden där omkring 2000 fartyg konstant är i rörelse. Sjöfarten påverkar Östersjöns miljö och ett stort bidrag av kemiska föroreningar i form av metaller läcker ut i havet från fartygens bottenfärger.

2019-10-15

Beslut om kvoter för nästa års fiske i Östersjön

THE LAST COD photo by Peter stlundI natt tog ministerrådet beslut om nästa års fiskekvoter i Östersjön. För torsken har viktiga steg tagits då allt riktat fiske efter torsk förbjuds i östra Östersjön och endast en mindre bifångstkvot tillåts vars syfte är att hjälpa det småskaliga fisket att överleva den svåra beståndssituationen. Sammantaget är beslutet en framgång för Kommissionen, den svenska linjen och det finska ordförandeskapet. 

2019-10-14

Debattartikel: Prioritera haven före fiskeindustrin

Det finns fortfarande möjlighet för EU att besluta om ett hållbart fiske i Östersjön för år 2020. Inför beslutet skriver vår verksamhetschef Conrad Stralka i Uppsala Nya Tidning: Enligt sina egna lagar och utfästelser, som beslutats av alla medlemsländer, ska EU leverera hållbart fiske år 2020. Medlemsländerna är ännu långt ifrån att uppfylla målet, men höstens fiskeråd skulle kunna kan bli en vändpunkt i fiskeripolitiken.

2019-10-08

Fiskebrief 20: Avgörande beslut på kort och lång sikt

Mycket står på spel när landsbygdsminister Jennie Nilsson möter EU:s övriga fiskeministrar den 14 - 15 oktober för att fatta beslut om nästa års fiskekvoter. Men redan på torsdag och fredag ger riksdagens miljö- och jordbruksutskott respektive EU-nämnd sina instruktioner för Sveriges förhandlingsposition. Det är alltså några avgörande dagar, både på kort och lång sikt.

2019-09-30

Debattartikel: Östersjötorsken måste räddas – Finland har en central roll

Östersjötorskens kris är på flera sätt en angelägen fråga för Finland. Först och främst är det en miljöfråga, där alla länder runt Östersjön har ett ansvar. För det andra skulle torsk kunna vara en viktig fångst i det finländska småskaliga kustfisket. För det tredje är det Finland som nu är ordförande för förhandlingarna om kommande års fiskekvoter i Östersjön. Det skriver BalticSea2020:s verksamhetschef Conrad Stralka, i en debattartikel som publicerades i Vasabladet fredag 27 september, och menar att Finland nu har en möjlighet att stödja EU-kommissionens förslag om ett stopp för riktat torskfiske, inte bara för Östersjöns och torskbeståndets återhämtning, utan också för det egna kustnära, småskaliga fisket.

2019-09-23

Fiskebrief 19: Återhämtning tar tid

EU:s fiskeministrar fattar i mitten av oktober beslut om nästa års torskfiske i Östersjön. ICES vetenskapliga råd säger att kvoten kommer behöva vara 0 under flera år, kommissionen har beslutat om nödstopp för allt torskfiske redan i år och sagt att kvoten för nästa år ska vara 0 för allt riktat torskfiske. Nu vilar ett mycket tungt ansvar på regionens politiker – de måste stå emot särintressen som vill fortsätta fiska samtidigt som de måste säkerställa att förslaget om fiskestopp för 2020 följs av långsiktiga åtgärder.

2019-09-10

Fiskebrief 18: Kommissionen föreslår nollkvot

Kommissionen föreslår inför 2020 förbud för allt riktat torskfiske i det östra beståndet och för det västra beståndet föreslås en kraftig minskning av kvoten. Ministerrådet fattar det slutliga kvotbeslutet i mitten av oktober. Ministerrådet går ofta emot Kommissionens förslag och tilldelar större kvoter än de vetenskapliga rekommendationerna.