Sök pressmeddelanden

2018-12-10

Ny studie: gråsälen är inte orsaken till Östersjötorskens krissituation

I helgen publicerades en artikel i den vetenskapliga tidskriften AMBIO: A Journal of the Human Environment. Artikeln konstaterar att gråsälen inte är anledningen till Östersjötorskens krissituation.

2018-12-03

Nio havsområden i Östersjön förs in i FN:s globala mångfaldskonvention

I torsdags förra veckan beslutades att nio havsområden i Östersjön ska ingå i den internationella biologiska mångfaldskonventionen. Detta innebär att dessa havsområden anses vara särskilt skyddsvärda, så kallade EBSA-områden (Ecologically or Biologically Significant Marine Areas).

2018-11-29

HaV:s bedömning av svenska havsmiljön klar

Som del i arbetet med att genomföra EU:s havsmiljödirektiv bedömer Havs- och vattenmyndigheten (HaV) hur den svenska havsmiljön mår. Idag släppte HaV ett pressmeddelande rörande bedömningens resultat.

2018-11-22

Bristande kontroll och fortsatt fusk i det svenska yrkesfisket

I veckan presenterade Sveriges Radio ett reportage som visar hur svenska myndigheter struntar i att anmäla eller följa upp överträdelser inom det svenska yrkesfisket. De senaste årens politiska insatser för att uppnå ett hållbart fiske och god ekologisk status i våra hav har inte inriktats på att begränsa fiskets omfattning, utan istället reglera var, när och hur det fiskas. Marina skyddade områden, landningsskyldighet och utkastförbud har lanserats som avgörande reformer inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (CFP).

2018-11-05

Flera vikar behandlas med aluminium för att få bukt på tidigare års fosforutsläpp

I förra veckan var det ett större inslag i Dagens Nyheter om aluminiumbehandling – en metod för att stoppa näringsläckaget av fosfor och därmed minska övergödningen i sjöar och vikar. 

2018-10-26

Danska riksrevisionen granskar stöd till fiskerisektorn från EMFF

Danska riksrevisionen har granskat hur det danska utrikesdepartementet fördelar, hanterar och kontrollerar hur bidrag används från Europe Maritime and Fisheries Fund (EMFF).

2018-10-16

En mörk dag för östersjötorsken

EU:s medlemsländer har enats om fiskekvoterna i Östersjön för 2019. Beslutet innebär en kvotsänkning med 15% för torsken i östra Östersjön. Det är en sänkning som inte följer råden från vetenskapen (50% högre), intresseorganisationer och ligger betydligt över vad yrkesfisket själva föreslog. Det kan bara sammanfattas som ett totalt politiskt misslyckande.

2018-10-15

”Döda havsbottnar – gamla synder”, reportage i Svenska Dagbladet

Tidigare i höst följde SvD med på provtagning av havsbotten i 20 vikar och fjärdar längst Sörmlandskusten. Syftet med provtagningen är att mäta hur mycket fosfor som finns i bottnarna och kan läcka tillbaka till vattnet och bidra till nya algblomningar. Även syrehalten i bottnarna undersöktes. Provtagningen genomfördes på uppdrag av HaV.

2018-10-12

Debattartikel: Torskens sista chans?

I mitten av oktober möts EU:s fiskeministrar för att fastställa nästa års fiskekvoter för bland annat Östersjötorsken. Om historien upprepar sig kommer ministrarnas beslut vara dåliga nyheter för Östersjöns krisande torskbestånd.

2018-10-11

Levande kust i Svenska Dagbladet

I lördags publicerade SvD ett längre reportage om stiftelsens storskaliga restaureringsprojekt Levande kust! SvD:s reportrar följde med Emil Rydin och Linda Kumblad, projektledare för Levande kust, på provtagning i fjärden för att höra mer om arbetet och hur erfarenheterna från projektet ska bidra till en friskare Östersjö.

2018-10-10

Fiskebrief 10: EU:s fiskepolitiska skådespel skadar torsken

Östersjötorsken är illa ute. Vetenskapsmän, byråkrater och politiker är sysselsatta i princip året om för att analysera, lämna underlag och fatta beslut om hur mycket torsk som får fiskas. Ändå lyckas man inte vända utvecklingen.

2018-10-04

Our Fish släpper rapport om utkast av torsk i Östersjön

Idag släppte organisationen Our Fish rapporten "Illegal Baltic cod discards are wasting fisheries, communities & the environment".

2018-10-02

Slutrapport för projektet ”Kartläggning av näringstillförsel från sjöfart till Östersjön”

Sjöfarten och kryssningsindustrin i Östersjön är totalt sett stor, vilket påverkar havet genom näringstillförsel. I början av året startade projektet ”Kartläggning av näringstillförsel från sjöfart till Östersjön” under ledning av doktorand Magda Wilewska Bien, docent Lena Granhag, och professor Karin Andersson vid Chalmers Tekniska Högskola.

2018-10-02

Debattartikel om östersjötorsken i SVT Opinion

Idag publicerades debattartikeln ”Rädda Östersjötorsken – Flytta fiskepolitiken till miljödepartementet”, undertecknad av BalticSea2020:s verksamhetschef Conrad Stralka, i SVT Opinion.

2018-09-28

Läsvärt om kommissionens kvotförslag för östersjötorsken 2019

Igår publicerade Altinget artikeln ”Föreslagen kvot för Östersjötorsk väcker frågor”. Artikeln lyfter problematiken med kommissionens förslag för kvoten på östersjötorsk, som kraftigt frångår ICES rekommendationer.

2018-09-27

BalticSea2020 i SvDs bilaga ”Rädda Östersjön”

Idag kom tidningen ”Rädda Östersjön” ut som bilaga i Svenska Dagbladet. BalticSea2020 har skrivit tre artiklar i upplagan om torskens situation i Östersjön och den politiska handling som krävs för att innanhavets viktiga rovfisk ska få en chans till återhämtning. Missa inte heller Per Morbergs krönika om torskens roll i ekosystemet och på våra matbord.

2018-09-17

Fiskebrief 9: Ansvaret vilar på fiskeministrarna

EU kommissionen har lämnat sina förslag till kvoter för nästa års torskfiske i Östersjön. Det är ett steg i den omfattande byråkrati som vi beskrev i Fiskebrief 6. Men man har misslyckats att upprätthålla ett livskraftigt torskbestånd. Med några få undantag har yrkesfisket de senaste 20 åren inte lyckats fånga tillräckligt med torsk för att uppnå kvoten. Beståndet har hela tiden överskattas, vilket är mycket allvarligt.

2018-09-11

Rädda östersjötorsken nämns i Fiskejournalen

Fiskejournalens miljöredaktör Martin Falklind besökte Lofoten tillsammans med Marko ”Markoolio” Lehtosalo, Magnus Carlsson samt Richard Olsson för att diskutera östersjötorskens situation. Se filmen på Fiskejournalens hemsida.

2018-09-10

Ny artikel: Bottnar som övergöder – går det att stoppa den onda cirkeln?

För åtta år sedan startade BalticSea2020 det storskaliga restaureringsprojektet Levande kust. Projektet genomförs i Björnöfjärden i Stockholms skärgård och har som mål att visa att det går att återfå god ekologisk status i övergödda havsvikar runt Östersjön. Vid projektets start berodde övergödningen i fjärden till största del på läckage av fosfor från fjärdens botten. Idag har läckaget från bottnarna stoppats, men hur gick det till? Och spelar förhållandena i vattnet och botten någon roll för vilken metod som är mest användbar?

2018-08-31

Kommissionens förslag för torskkvoter i Östersjön 2019 till ministerrådet har publicerats

Kommissionens förslag för torskfisket i Östersjön 2019 publicerades idag. För Östersjöns östra torskbestånd, som stiftelsen varit djupt engagerad i, är kommissionens råd otillräckligt. Kommissionen föreslår en sänkning från föregående år, från 28 000 ton till ca 24 000 ton, vilket är långt över vad det vetenskapliga rådet ICES har rekommenderat. ICES förslag på kvoter för östra Östersjöns torskbestånd 2019 var 16 600 ton.