BalticSea2020

Besöksadress: Lilla Frescativägen 4B, Stockholm
Postadress: Box 50005, 104 05 Stockholm 


Att ansöka medel från BalticSea2020
Från och med 1 januari 2018 tar inte stiftelsen emot spontana, externa ansökningar.

Integritetspolicy och cookies
BalticSea2020:s Integritetspolicy samt information om cookies (kakor) hittar du här

 

Medarbetare

Conrad Stralka, Verksamhetschef, BalticSea2020
+46 (0)8 673 97 62,+46 (0)707 50 23 31
E-post: conrad.stralka@balticsea2020.org

Ida Mårtensson, Kommunikation & Events, BalticSea2020
+46 (0)8 673 97 64, +46 (0)707 50 23 36
E-post: ida.martensson@balticsea2020.org 

Linda Kumblad, Projektledare Levande kust, BalticSea2020 och Stockholms Universitets Östersjöcentrum,
+46 (0)733 79 98 16
E-post: linda.kumblad@balticsea2020.org, linda.kumblad@su.se

Emil Rydin, Projektledare Levande kust, BalticSea2020 och Stockholms Universitets Östersjöcentrum,
+46 (0)707 15 91 84
E-post: emil.rydin@balticsea2020.org, emil.rydin@su.se

 

Styrelse

Björn Carlson, Styrelseordförande och grundare av BalticSea2020

Marie Berglund, Vice President Råvaruförsörjning och miljö, NCC Roads AB

Eva Carlson, Styrelseledamot i BalticSea2020

Per Larsson, Professor i akvatisk ekologi, Linnéuniversitetet

Bo Lehander, Alsback Förvaltning AB

Ragnar Elmgren, Professor i brackvattensekologi, Stockholms universitet