ombs2020

Stiftelsen BalticSea2020 grundades år 2005 av Björn Carlson genom en donation om 500 miljoner kronor. Stiftelsens tillgångar ska finansiera projekt som är åtgärdsorienterade, innovativa och som bidrar till en friskare Östersjö. Stiftelsen arbetar också för att sprida kunskap och information om Östersjön till beslutsfattare, myndigheter, skolor och privatpersoner.

Programförklaring
BalticSea2020s mål är att förbättra miljön i Östersjön. När stiftelsens pengar förbrukats år 2020, ska stiftelsen ha bidragit till att öka livskvaliteten för de cirka 90 miljoner människor som bor runt Östersjön. Björn Carlson, stiftelsens grundare, vill med sin donation skapa en handlingskraftig aktör som oavsett politik och byråkrati snabbt kan se till att det som har betydelse för Östersjön verkligen blir av.

BalticSea2020 har gjort mycket. Sedan starten har stiftelsen påverkat EU:s fiskeri- och jordbrukslagstiftning, startat 94 projekt för ett friskare hav och bidragit till att genomföra och publicera mer än 20 vetenskapliga artiklar. BalticSea2020 har också producerat fyra TV-dokumentärer och tre TV-filmer som visats i tretton länder.

BS2020-Karta-projektVårt arbete
Sedan 2006, då arbetet påbörjades, har ca 550 miljoner kronor anslagits till projekt inom Fiske, Övergödning och Information.Samtidigt har värdet på tillgångarna utvecklats positivt vilket gör att stiftelsen har ca 200 miljoner kronor kvar för framtida projekt. BalticSea2020 bedriver forsknings- och åtgärdsprojekt både under ledning av egen personal, och med stöd av externa institutioner och organisationer.

Till höger är en karta över Östersjön och dess avrinningsområde. Klicka på kartan för större bild och se inom vilka regioner stiftelsen huvudsakligen bedriver sina projekt.