Sammanträde i EU-nämnden (fiske)

Evenemanget börjar på: 11 Okt 2019 09:00
Och kommer att avslutas den: 11 Okt 2019 15:00

Beskrivning

Samråd inför ministerrådets beslut om kommande års fiskekvoter för Östersjön (14-15 okt).