Sammanträde i Miljö- och jordbruksutskottet (fiske)

Evenemanget börjar på: 10 Okt 2019 09:00
Och kommer att avslutas den: 10 Okt 2019 15:00

Beskrivning

Samråd inför ministerrådet.