Baltic Breakfast: Fiskeförvaltning – hjälp eller stjälp för målet ”god miljöstatus”?

Evenemanget börjar på: 04 Sep 2019 00:00
Och kommer att avslutas den: 04 Sep 2019 09:15

Beskrivning

Välkomna på Baltic Breakfast den 4 september om fiskeförvaltningen roll för havsmiljödirektivets mål om ”god miljöstatus” till 2020! För mer information och anmälan, besök Stockholms Universitets Östersjöcentrum.