Baltic Breakfast: Fosfor ansamlas på land – spelar det någon roll för läckaget?

Evenemanget börjar på: 11 Jun 2019 08:30
Och kommer att avslutas den: 11 Jun 2019 09:15

Beskrivning

Frukostseminariet handlar om ansamlingar av fosfor, så kallade fosforarv, som är ett resultat av hur fosfor har hanterats i jordbruks- och avloppssektorn. Källorna är mineralgödsel, stallgödsel och slam från avloppsreningsverken. Under seminariet kommer man ta upp hur fosforansamlingar på land påverkar övergödningen samt diskutera åtgärder.

Deltagandet på Baltic Breakfast är kostnadsfritt men anmälan krävs, besök Östersjöcentrums hemsida för mer information och anmälan.

Seminariet kommer hållas på engelska.