Havs- och vattenforum 2019

Evenemanget börjar på: 04 Jun 2019 09:00
Och kommer att avslutas den: 05 Jun 2019 17:00

Beskrivning

För sjunde året i rad arrangerar Havs- och vattenmyndigheten eventet Havs- och vattenforum. Det är en mötesplats för alla som är verksamma inom jordbruk, innovation, skogsbruk, fiske, energi, VA, sjöfart eller fysisk planering. Temat i år handlar om möjligheter för klimatanpassning utifrån perspektiv som forskning, samverkan och digitalisering. Aktuella frågor om exempelvis övergödning, miljöövervakning, vattenmiljö och vattenkraft kommer också lyftas.

För mer information och anmälan besök Havs- vattenmyndighetens hemsida.