Baltic Breakfast: Framgångsrika åtgärder för havet – vad kan vi lära oss?

Evenemanget börjar på: 13 Feb 2019 08:30
Och kommer att avslutas den: 13 Feb 2019 09:15

Beskrivning

Frukostseminariet tar upp exempel på framgångsrika havsåtgärder i syfte att bidra till miljömålsberedningens havsuppdrag. Förra året fick miljömålsberedningen i uppdrag av regeringen att föreslå en strategi för åtgärdsarbete i syfte att bevara och hållbart nyttja hav och marina resurser. Miljömålsberedningen har två år på sig att ta fram strategin som bland annat kommer belysa om det behövs ytterliga styrmedel och/eller aktiviteter för att säkra kunskapsförsörjning.

Under seminariet kommer Kjell Larsson, professor i sjöfartsvetenskap vid Linnéuniversitet, blicka tillbaka och ta upp exempel på regelverk och åtgärder som genomförts för att skydda havsmiljön. Emma Nohrén, ordförande för miljömålsberedningen, kommer berätta om miljömålsberedningens arbete framåt.

För mer information och anmälan, besök Östersjöcentrums hemsida. Här kan du även se live-sändning av seminariet om du inte skulle ha möjlighet att närvara på plats.