Baltic Breakfast: Nya arter i Östersjön – hot eller möjlighet?

Evenemanget börjar på: 16 Jan 2019 08:30
Och kommer att avslutas den: 16 Jan 2019 09:15

Beskrivning

Frukostseminariumet handlar om invasiva arter i Östersjön. Enligt Naturvårdsverket är en invasiv art en art som har introducerats i en miljö där den inte finns naturligt. En invasiv art expanderar kraftigt i den nya miljön vilket kan ställa till stora problem. Hur är då läget för Östersjön rörande invasiva arter? Vad vet forskningen om effekter av arter som har vandrat in? Är det alltid negativt eller finns det positiva exempel?

Medverkande på seminariet är Sofia Wikström, Stockholms universitets Östersjöcentrum, Agnes Karlsson, Deep, Stockholms universitet och Ann-Britt Florin, SLU, Institutionen för akvatiska resurser.

För mer information och anmälan, besök Östersjöcentrums hemsida. Här kan du även se live-sändning av seminariet om du inte skulle ha möjlighet att närvara på plats.