Vatten Avlopp Kretslopp

Evenemanget börjar på: 13 Mar 2019 09:30
Och kommer att avslutas den: 14 Mar 2019 15:00

Beskrivning

Den årliga, nationella konferenser Vatten Avlopp Kretslopp pågår mellan 13-14 mars i Halmstad. Konferensen arrangeras av VA-guiden och vänder sig till aktörer som arbetar med små avlopp, dagvatten och va-planering. För mer information om program, anmälan och konferensavgift besök www.vattenavloppkretslopp.se