Nätverksträff för fosfor och andra avloppsresurser

Evenemanget börjar på: 19 Dec 2018 10:00
Och kommer att avslutas den: 19 Dec 2018 16:30
Läge: Hotel At Six

Beskrivning

Svenskt vatten bjuder in till nätverksträff rörande cirkulär resursanvändning från tätorternas avlopp. Seminariet riktar sig till VA-organisationer, innovatörer, teknikleverantörer, lantbrukare, mineralgödseltillverkare, livsmedelsföretag, högskolor, universitet och forskningsinstitut och andra intressenter inom kretslopps-, jordbruks- och livsmedelsbranscherna.

För mer information om program, seminarieavgift och anmälan, besök Svenskt vattens hemsida.