The Expansion of Low Oxygen Zones in the Global Ocean and Coastal Waters

på 21 Feb 2019

Beskrivning

Syrekoncentrationer i både världshaven och kustvattnet har minskat sedan åtminstone mitten av 1900-talet. Förlusten av syre är en av de viktigaste förändringarna i ett hav, speciellt då haven alltmer modifieras av mänskliga aktiviteter som leder till ökade temperaturer, höjda koldioxidnivåer och ökad näringstillförsel vilket har förändrat mängd och fördelningar av marina arter. Om utvecklingen fortsätter kan vi driva haven till omfattande syrebrist inom de närmaste tusen åren.

Under seminariet kommer bland annat effekten av minskad syrenivå i världshaven och kustvattnet diskuteras, men även hur det påverkar produktivitet, biologisk mångfald och biogeokemiska cykler.

Föreläsare under dagen:
Denise Breitburg, Smithsonian Environmental Research Center, USA
Jacob Carstensen, Aarhus University, Denmark
Christoph Humborg, Stockholm University, Sweden
Alf Norkko, University of Helsinki, Finland
Andreas Oschlies, GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel, Germany
Caroline Slomp, Utrecht University, The Netherlands
Bess Ward, Princeton University, USA

Seminariet finansieras av BalticSea2020, Stockholm universitets Östersjöcentrum, Havs- och vattenmyndigheten samt Kungliga Vetenskapsakademien.

Seminariet är kostnadsfritt, men registrering krävs då det finns ett begränsat antal platser. För mer information om tid, program och registrering, besök Kungliga Vetenskapsakademiens hemsida.