Från källa till hav i Östersjöregionen

Evenemanget börjar på: 18 Jun 2018 09:30
Och kommer att avslutas den: 18 Jun 2018 12:30

Beskrivning

SIWI Swedish Water House anordnar workshopen “Från källa till hav i Östersjöregionen”. Under förmiddagen kommer landbaserade aktiviteter som har stora belastningar på vattendrag, sjöar och hav diskuteras, bland annat näringsläckage från jordbruk och utsläpp av orenat avloppsvatten. Syftet är att diskutera vilka aktiviteter och prioriteringar som används eller kan användas för att hantera belastningarna samt se över behov och vilka möjligheter det finns till samverkan.

För program samt anmälan, besök SIWIS hemsida.