Östhammarfjärdens dag

Evenemanget börjar på: 30 Maj 2018 09:30
Och kommer att avslutas den: 30 Maj 2018 14:30

Beskrivning

För andra året i rad anordnas Östhammarfjärdens dag den 30 maj med fokus på Östhammarsfjärden som livsmiljö för djur, växter och människor.

Förmiddagen är till för skolklasser, från och med kl: 12:30 öppnar evenemanget för allmänheten. Under eftermiddagen finns möjlighet att delta på olika aktiviteter. Bland annat kan besökare träffa SLU Aqua och få information om hur fisk åldersbestäms, hur och varför man provfiskar och få reda på vilka djur som bor på olika bottnar. Även Emil Rydin, projektledare för BalticSea2020:s storskaliga projekt Levande kust, finns på plats och berättar om övergödning och hur man kan minska övergödningen i en fjärd som har överskott av näringsämnen i vatten och bottensediment.

Dagen samordnas i samarbete med Upplandsstiftelsen, SLU Aqua, Biotopia, Gästrike vatten, Länsstyrelsen och flera lokala föreningar.

För mer information, besök biotopia.nu