Konferens: Vatten Avlopp Kretslopp

Evenemanget börjar på: 21 Mar 2018 08:30
Och kommer att avslutas den: 22 Mar 2018 17:30

Beskrivning

Vatten Avlopp Kretslopp är en årlig konferens för alla som arbetar med dagvatten, VA-planering och små avlopp. För mer infomration och anmälan, besök konferensens webbsida www.vattenavloppkretslopp.se.