HaV: Samrådsmöte havsmiljöförordningen/havsmiljödirektivet

Evenemanget börjar på: 02 Feb 2018 09:00
Och kommer att avslutas den: 02 Feb 2018 13:00
Läge: Göteborg

Beskrivning

Havs- och Vattenmyndighetens (HaV) samrådsmöte om den inledande bedömningen enligt havsmiljöförordningen, som är det svenska genomförandet av havsmiljödirektivet. Rapporten är en statusbedömning av tillståndet i de svenska haven, det vill säga hur haven mår, vilka belastningar som påverkar samt en ekonomisk och social analys av användningen av haven.

För mer information se HaV:s hemsida här.