BALTFISH & BSAC: workshop om fritidsfiske efter torsk i Östersjön

Evenemanget börjar på: 29 Jan 2018 09:30
Och kommer att avslutas den: 29 Jan 2018 17:00
Läge: Köpenhamn

Beskrivning

BALTFISH och BSAC (Baltic Sea Advisory Council) har en gemensam workshop om fritidsfiske efter torsk i Östersjön där BalticSea2020 kommer att närvara.

För mer information, se BSACs hemsida här.