Nationella konferensen Avlopp & Miljö 2018 (NAM)

Evenemanget börjar på: 31 Jan 2018 09:00
Och kommer att avslutas den: 01 Feb 2018 15:00

Beskrivning

Den 31 januari - 1 februari äger nationella konferensen Avlopp & Miljö 2018 (NAM) rum, som anordnas av bl.a. Svenskt Vatten och Havs- och Vattenmyndigheten. Konferensen riktar sig till dig som arbetar med frågor som rör vatten och avlopp i en liten eller stor VA-organisation, på en myndighet, högskola, forskningsinstitut, företag eller i annan verksamhet.

För mer information och program, se Svenskt Vattens hemsida här.