Agriculture and Fisheries Council, 11-12/12/2017

Evenemanget börjar på: 11 Dec 2017 09:00
Och kommer att avslutas den: 12 Dec 2017 15:00
Läge: Bryssel

Beskrivning

Den 11-12 december samlas rådet för jordbruk och fiske i Bryssel.

Fiske: Rådet ska komma överens om en förordning om fastställande av fångstbegränsningarna för de största kommersiella fiskbestånden i Atlanten och Nordsjön 2018.

Jordbruk: Kommissionen kommer att lägga fram sitt förslag om "Framtiden för livsmedel och jordbruk" till rådet. Ministrarna kommer då att ha en första diskussion.

För mer information, besök europeiska rådets hemsida här.