Stockholms universitets Östersjöcentrum: Varför stoppar vi inte algblomningarna?

Evenemanget börjar på: 23 Aug 2017 18:00
Och kommer att avslutas den: 23 Aug 2017 19:00

Beskrivning

Den 23 augusti från kl. 18.00 deltar Tina Elfwing, föreståndare för Stockholms universitets Östersjöcentrum, och Sven Blomqvist, docent vid Stockholms universitet, i en paneldebatt om snabba tekniska lösningar på problemen med övergödning och algblomningar. Seminariet arrangeras av SR-Klotet under årets Östersjöfestival. För mer information, se Östersjöcentrums hemsida här.