Vattendagarna

Evenemanget börjar på: 14 Nov 2017 09:00
Och kommer att avslutas den: 17 Nov 2017 15:00
Läge: Halmstad

Beskrivning

Vattendagarna anordnas av Limnologerna och ger tillfälle för ny information och nya kontakter för dig som arbetar med vatten. Den sista dagen, 17 november, åtnjuts som vanligt i fält med besök vid intressanta naturfenomen eller projekt i närheten. Mer information presenteras inom kort på Limnologernas hemsida.

För mer information se också Havs- och Vattenmyndighetens hemsida.