• Miljöövervakningsdagarna är en årlig träff för dialog och information om aktuella miljöövervakningsfrågor. Länsstyrelsen i Södermanland anordnar konferensen som startar 26. September i Nyköping. Mötet riktar sig främst till de som ... läs mer

    Läge: Industrigatan 2, 611 38 Nyköping, Sverige
    Startar: 26 Sep 2018 09:00
    Slutar: 27 Sep 2018 15:30
  • Baltic Breakfast är en serie korta frukostseminarier anordnade av Stockholms universitets Östersjöcentrum. Här presenteras den senaste kunskapen rörande centrala miljöfrågor för Östersjön. Seminarierna vänder sig till samhällets ... läs mer

    Läge: Slöjdgatan 7, 111 21 Stockholm, Sverige
    Startar: 29 Aug 2018 08:30
    Slutar: 29 Aug 2018 09:15
  • Världsvattenveckan anordnas varje år av Stockholm International Water Institute, SIWI, och är den största återkommande globala konferensen om vattenfrågor. Årets tema är "Vatten, ekosystem och utveckling". För mer information besök ... läs mer

    Läge: Drottninggatan 71B, 111 36 Stockholm, Sverige
    Startar: 26 Aug 2018 09:00
    Slutar: 31 Aug 2018 00:00
  • SIWI Swedish Water House anordnar workshopen “Från källa till hav i Östersjöregionen”. Under förmiddagen kommer landbaserade aktiviteter som har stora belastningar på vattendrag, sjöar och hav diskuteras, bland annat näringsläckage ... läs mer

    Läge: Linnégatan 87A, 115 23 Stockholm, Sverige
    Startar: 18 Jun 2018 09:30
    Slutar: 18 Jun 2018 12:30
  • För andra året i rad anordnas Östhammarfjärdens dag den 30 maj med fokus på Östhammarsfjärden som livsmiljö för djur, växter och människor.

    Förmiddagen är till för skolklasser, från och med kl: ... läs mer

    Läge: Stångörsgatan, 742 31 Östhammar, Sverige
    Startar: 30 Maj 2018 09:30
    Slutar: 30 Maj 2018 14:30
  • För sjätte året i rad arrangerar Havs- och vattenmyndigheten eventet Havs- och vattenforum. Det är en mötesplats för alla som arbetar med vatten tex inom jordbruk, innovation, skogsbruk, fiske, energi, ... läs mer

    Läge: Göteborg
    Startar: 16 Maj 2018 00:00
    Slutar: 17 Maj 2018 00:00
  • Ett seminarium för dig som arbetar som LOVA-handläggare, lantbruksrådgivare eller är allmänt intresserade av strukturkalkning. J läs mer

    Läge: Esplanaden 4, 571 31 Nässjö
    Startar: 24 Apr 2018 10:00
    Slutar: 24 Apr 2018 16:00
  • Vatten Avlopp Kretslopp är en årlig konferens för alla som arbetar med dagvatten, VA-planering och små avlopp. För mer infomration och anmälan, besök konferensens webbsida www.vattenavloppkretslopp.se.

    Läge: Kungsbäcksvägen 22, 802 67 Gävle, Sverige
    Startar: 21 Mar 2018 08:30
    Slutar: 22 Mar 2018 17:30
  • Under den två dagar lång konferensen om marin restaurering kommer fokus vara biologisk återställning, ekologisk kompensation och fysisk restaurering i marin miljö. Under konferensen kommer besökarna få ta del av ... läs mer

    Läge: Gröndalsvägen 19, 392 36 Kalmar, Sverige
    Startar: 14 Mar 2018 00:00
    Slutar: 15 Mar 2018 15:00
  • Baltic Sea Future samlar tjänstemän, forskare, politiker och näringsliv för att titta på nuvarande utmaningar, lyfta goda exempel och hitta hållbara lösningar för Östersjön. Årets tema är klimat.

    För mer information ... läs mer

    Läge: Mässvägen 1, 125 30 Älvsjö, Sverige
    Startar: 08 Mar 2018 00:00
    Slutar: 09 Mar 2018 00:00
  • Ansvariga ministrar i EU kommissionen möts i Bryssel för att bedöma hur arbetet med att nå god ekologisk status i Östersjön till år 2021 fortskrider.

    Läge: Bryssel , Bryssel
    06 Mar 2018
  • Havs- och Vattenmyndighetens (HaV) samrådsmöte om den inledande bedömningen enligt havsmiljöförordningen, som är det svenska genomförandet av havsmiljödirektivet. Rapporten är en statusbedömning av tillståndet i de svenska haven, det vill ... läs mer

    Läge: Göteborg
    Startar: 02 Feb 2018 09:00
    Slutar: 02 Feb 2018 13:00
  • Den 31 januari - 1 februari äger nationella konferensen Avlopp & Miljö 2018 (NAM) rum, som anordnas av bl.a. Svenskt Vatten och Havs- och Vattenmyndigheten. Konferensen riktar sig till dig ... läs mer

    Läge: Brogatan 1, 581 15 Linköping, Sverige
    Startar: 31 Jan 2018 09:00
    Slutar: 01 Feb 2018 15:00
  • BSACs verkställande kommitté (BSAC Executive Committee) i Köpenhamn den 30 januari kl. 10 - 15. BalticSea2020 kommer att närvara.

    För mer information, se BSACs hemsida här.

    Läge: Köpenhamn , Köpenhamn , Danmark
    Startar: 30 Jan 2018 10:00
    Slutar: 30 Jan 2018 15:00
  • BALTFISH och BSAC (Baltic Sea Advisory Council) har en gemensam workshop om fritidsfiske efter torsk i Östersjön där BalticSea2020 kommer att närvara.

    För mer information, se BSACs hemsida ... läs mer

    Läge: Köpenhamn , Köpenhamn , Danmark
    Startar: 29 Jan 2018 09:30
    Slutar: 29 Jan 2018 17:00
  • Baltic Eye (vid Stockholms universitets Östersjöcentrum) bjuder in till ett ytterligare "Baltic Breakfast" - den här gången om stallgödselns roll i fosforcirkulationen. Under frukosten kommer en färsk Policy Brief att ... läs mer

    Läge: Slöjdgatan 7, 111 57 Stockholm, Sverige
    Startar: 17 Jan 2018 08:30
    Slutar: 17 Jan 2018 09:15
  • Den 11-12 december samlas rådet för jordbruk och fiske i Bryssel.

    Fiske: Rådet ska komma överens om en förordning om fastställande av fångstbegränsningarna för de största kommersiella fiskbestånden i Atlanten och ... läs mer

    Läge: Bryssel , Bryssel
    Startar: 11 Dec 2017 09:00
    Slutar: 12 Dec 2017 15:00
  • HELCOM-EUSBSR Workshop on internal nutrient reserves, 28-29 November 2017 in Gothenburg, Sweden.

    The aim of the HELCOM-EUSBSR Workshop is to highlight the knowledge base across the Baltic Sea region countries, to ... läs mer

    Läge: Göteborg
    Startar: 28 Nov 2017 08:30
    Slutar: 29 Nov 2017 15:00
  • Marint Centrum i Simrishamn välkomnar till den tredje upplagan av konferensen Östersjöfiske2020 som går av stapeln den 16-17 november 2017.

    Konferensen riktar sig till alla med ett intresse för fiskets och ... läs mer

    Läge: Simrishamn
    Startar: 16 Nov 2017 12:00
    Slutar: 17 Nov 2017 15:00
  • Välkomna till Baltic Eye:s och Stockholms universitets Östersjöcentrums frukostseminarium Baltic Breakfast där de presenterar vad forskningen vet hittills om klimatförändringarnas inverkan på Östersjön och vad detta betyder för dagens marina ... läs mer

    Läge: Slöjdgatan 7, 111 57 Stockholm, Sverige
    Startar: 15 Nov 2017 08:30
    Slutar: 15 Nov 2017 09:15
Ladda fler 265 108 se events17741eda2651686cae693a678c83afd5