gymnelever ostersjon

Elever om Östersjön 

Vi är glada över att det är så många skolor som använder sig av vårt skolmaterial om Östersjön. Elever på Nynäshamns gymnasium har utifrån skolmaterialet arbetat vidare med frågor som engagerar dem lite extra, och bland annat skrivit egna artiklar (insändare). En gång i veckan, med start i april (2017) och under tio veckor framöver, kommer BalticSea2020 publicera deras insändare i en följetong. Se dem samlade här nedan:

Insändarna är författade av elever på Nynäshamns gymnasium. Vid frågor eller kommentarer hänvisar BalticSea2020 till artikelns författare eller ansvarig lärare.                                                                                                                                                                                                    

2017-05-03

Insändare Johan Israelsson: Ålens situation - tillsammans kan vi vända den negativa utvecklingen


Hur mycket vet du egentligen om ålen? När man nämner ål så reagerar majoriteten av befolkningen. Vi återkallar någon form av minne av ålen som den där långa elektriska ormliknande saken som simmar runt i vattnet. Det är den generella bilden som visas av ål i filmer, serier med mera. För hur många vet till exempel att det finns en typ av ål som heter glasål? 

Läs mer: Insändare Johan Israelsson: Ålens situation - tillsammans kan vi vända den negativa utvecklingen

2017-04-26

Insändare Simon Åkerman: Ett hav i kris


Östersjön, ett vackert hav älskat av många och ett hav som ett stort antal länder är beroende av, är nu inte längre vackert. Havet fylls med skräp, giftiga alger breder sig ut längs våra kuster, havets botten dör och fiskarna som du och dina barn äter innehåller så mycket gift att den är farlig att äta. Listan är redan överväldigande, och längre blir den. 

Läs mer: Insändare Simon Åkerman: Ett hav i kris

2017-04-12

Insändare Johanna Wohlström: Torsken - en viktig rovfisk i Östersjöns ekosystem


Både i Östersjön och på Västkusten har torsken blivit allt mer sällsynt. Det felaktiga fisket är en av de främsta orsakerna till torskpopulationens kraftiga minskning.

Läs mer: Insändare Johanna Wohlström: Torsken - en viktig rovfisk i Östersjöns ekosystem

2017-04-19

Insändare Andreas Avendaño Lillkvist: Det finns alltid en större fisk… eller?


Havet. Det är idag vida känt att vi har förorenat och förgiftat det, och kanske värst av allt: fiskat slut på många av dess fiskbestånd. Sedan 50-talet, då man började investera i, och effektivisera fiskeflottor världen över, så har de kommersiella fiskbestånden minskat med 90%. 

Läs mer: Insändare Andreas Avendaño Lillkvist: Det finns alltid en större fisk… eller?