Fler personer bör ta mer ansvar och på fler sätt försöka minska hur mycket fosfor 
och kväve de släpper ut. Det tillkommer över 100 000 ton kväve och fosfor till Östersjön per år. Detta är mer än en fördubbling över de senaste 100 åren och runt 80 % av kvävet och fosforn kan kopplas till de länder som är runt Östersjön, och mycket från ländernas jordbruk. 

Det kommer också mycket kväve och fosfor från bilar och andra utsläpp, men jordbruket bidrar till den största tillförseln. När allt detta kväve och fosfor tillförs till Östersjön så växer algerna mycket snabbare. Detta leder sedan till att bakterier bryter ner döda alger och andra organismer. I denna process använder bakterierna upp allt syre i vattnet som leder till suboxi (syrebrist i vatten) som då dödar fisk och det mesta som bor vid botten av vattnet. När algerna sedan dör så flyttar de till vattenytan och skapar geggiga gröna högar. Detta är inte särskilt kul att se när man ska bada eller fiska. Och en konsekvens av att algerna dör är att mer kväve och fosfor släpps ut i haven.

Man kanske inte tycker att det är ett så stort problem att det är lite grön gegga på sidan av stranden där man badar. Men vattnet blir också giftigt på grund av allt som dör i det, så de som badar i vattnet kan bli förgiftade. Detta gift kommer från blågröna alger. De blågröna algerna är egentligen cyanobakterier som använder fosforn för att skapa ett gift för att döda konkurrensen om kväve. Detta är absolut inget som bör hända när man badar.

Så jag tycker med tanke på hur mycket kväve och fosfor som kommer ner i vattnet så bör alla göra en insats för att minska utsläppet. Man bör försöka stärka och lägga in fler lagar som gör att fler EU-länder släpper ut mindre ämnen i vattendrag och liknande. Jordbrukslagarna i EU är inte särskilt uppdaterade och bör ändras för att passa bättre in i dagens problem.

Filip Strandberg, Nynäshamns gymnasium

Ansvarig lärare: Isabella Hammarström