Hur mycket vet du egentligen om ålen? När man nämner ål så reagerar majoriteten av befolkningen. Vi återkallar någon form av minne av ålen som den där långa elektriska ormliknande saken som simmar runt i vattnet. Det är den generella bilden som visas av ål i filmer, serier med mera. För hur många vet till exempel att det finns en typ av ål som heter glasål? 

Vissa kanske hm:ar lite instämmande eftersom att de känner igen namnet, men har säkert bara hört eller sett det någon gång. Människor idag vet inte mycket om självaste ålen och än mindre om ålens tillstånd. Att glasålbestånden i Europa minskat med hela 99 % sedan år 1950 är något som inte så många känner till trots att det är så pass mycket.

Jag tycker det är konstigt att så få känner till problemen med fisken och framförallt ålen. Jag var också helt ovetande för inte så länge sedan, men under mitt andra år på gymnasiet på biologin öppnades mina ögon för hur katastrofal situationen faktiskt är och har varit en längre tid nu. När så få vet om det så är det självklart att det inte är så många som gör något för att åtgärda problemen heller. Därför vill jag dra mitt ‘strå till stacken’ och uppmärksamma fler angående det skrämmande hotet så att vi kan lösa problemen. Tillsammans kan vi göra saker som är omöjliga för enskilda individen.

På Naturskyddsföreningens hemsida så nämner de olika åtgärder som de anser är nödvändiga för att ålen inte ska försvinna totalt. En åtgärd är att det illegala fisket måste stoppas. De skriver att det illegala fisket når ungefär samma storlek som det legala, vilket då gör det svårt att få korrekta uppskattningar av bestånden.

En annan åtgärd som de nämner är att det riktade ålfisket i Sverige och i EU ska stoppas. Ett ålfiskestopp är vitalt för ålens överlevnad, men det är extra viktigt kring just Sverige och även Danmark. Ålens väg från Östersjöregionen leder längs Sveriges kust och förbi Danmark. Om man inte sätter stopp för fisket där, så kan andra länders åtgärder för ålarna vara förgäves. “Men ni kan ju inte sätta fiskestopp, man måste ju bevara traditionen och tänka på oss som lever på att fiska ål.” Kära fiskare, ja en del av er kan komma att förlora jobbet och förlora er “tradition”, men det kommer att ske oavsett. Om vi inte åtgärdar problemet med fisken, i det här fallet ålen, så kommer det snart inte finnas någon fisk kvar och då blir det ett permanent fiskestopp. Är det då inte bättre att bara ta ett tillfälligt stopp för att på lång sikt ha kvar fisket och fisketraditionen?

Släpp attityden, stoltheten och sluta vara envis. Hjälp till att åtgärda problemet istället för att gömma det. Det är det bästa för fisket, ålen och alla andra fiskar oavsett. Lyssna på dem som vet och sluta tro. Inse vilken röra vi skapat och åtgärda den istället för blunda för den.

Johan Israelsson, Nynäshamns gymnasium

Ansvarig lärare: Isabella Hammarström