gymnelever ostersjon

Elever om Östersjön 

Vi är glada över att det är så många skolor som använder sig av vårt skolmaterial om Östersjön. Elever på Nynäshamns gymnasium har utifrån skolmaterialet arbetat vidare med frågor som engagerar dem lite extra, och bland annat skrivit egna artiklar (insändare). En gång i veckan, med start i april och under tio veckor framöver, kommer BalticSea2020 publicera deras insändare i en följetong. Se dem samlade här nedan:

Insändarna är författade av elever på Nynäshamns gymnasium. Vid frågor eller kommentarer hänvisar BalticSea2020 till artikelns författare eller ansvarig lärare.                                                                                                                                                                                                    

2017-05-17

Insändare Simon Åstrand: Stoppa överfisket


Fisken i våra hav håller på att ta slut på grund av överfiske, både i Östersjön och globalt. Många har bilden att fisken håller på att ta slut på grund av miljöförstöringar som övergödning och farliga utsläpp. Men den absolut största anledningen till att fisken håller på att ta slut och art efter art är på väg mot utrotning är att fisket bara blir mer och mer effektivt och mer och mer fisk tas upp ur vattnet utan att någonting händer. Vi måste minska fisket kraftigt för att fisken ska kunna överleva. 

Läs mer: Insändare Simon Åstrand: Stoppa överfisket

2017-05-10

Insändare Filip Strandberg: Östersjön bör inte förstöras - för vår skull


Fler personer bör ta mer ansvar och på fler sätt försöka minska hur mycket fosfor 
och kväve de släpper ut. Det tillkommer över 100 000 ton kväve och fosfor till Östersjön per år. Detta är mer än en fördubbling över de senaste 100 åren och runt 80 % av kvävet och fosforn kan kopplas till de länder som är runt Östersjön, och mycket från ländernas jordbruk. 

Läs mer: Insändare Filip Strandberg: Östersjön bör inte förstöras - för vår skull

2017-04-26

Insändare Simon Åkerman: Ett hav i kris


Östersjön, ett vackert hav älskat av många och ett hav som ett stort antal länder är beroende av, är nu inte längre vackert. Havet fylls med skräp, giftiga alger breder sig ut längs våra kuster, havets botten dör och fiskarna som du och dina barn äter innehåller så mycket gift att den är farlig att äta. Listan är redan överväldigande, och längre blir den. 

Läs mer: Insändare Simon Åkerman: Ett hav i kris

2017-05-03

Insändare Johan Israelsson: Ålens situation - tillsammans kan vi vända den negativa utvecklingen


Hur mycket vet du egentligen om ålen? När man nämner ål så reagerar majoriteten av befolkningen. Vi återkallar någon form av minne av ålen som den där långa elektriska ormliknande saken som simmar runt i vattnet. Det är den generella bilden som visas av ål i filmer, serier med mera. För hur många vet till exempel att det finns en typ av ål som heter glasål? 

Läs mer: Insändare Johan Israelsson: Ålens situation - tillsammans kan vi vända den negativa utvecklingen

2017-04-19

Insändare Andreas Avendaño Lillkvist: Det finns alltid en större fisk… eller?


Havet. Det är idag vida känt att vi har förorenat och förgiftat det, och kanske värst av allt: fiskat slut på många av dess fiskbestånd. Sedan 50-talet, då man började investera i, och effektivisera fiskeflottor världen över, så har de kommersiella fiskbestånden minskat med 90%. 

Läs mer: Insändare Andreas Avendaño Lillkvist: Det finns alltid en större fisk… eller?