gymnelever ostersjon

Elever om Östersjön 

Vi är glada över att det är så många skolor som använder sig av vårt skolmaterial om Östersjön. Elever på Nynäshamns gymnasium har utifrån skolmaterialet arbetat vidare med frågor som engagerar dem lite extra, och bland annat skrivit egna artiklar (insändare). En gång i veckan, med start i april (2017) och under tio veckor framöver, kommer BalticSea2020 publicera deras insändare i en följetong. Se dem samlade här nedan:

Insändarna är författade av elever på Nynäshamns gymnasium. Vid frågor eller kommentarer hänvisar BalticSea2020 till artikelns författare eller ansvarig lärare.                                                                                                                                                                                                    

2017-06-09

Insändare Fataneh Hasani: Havet tål inte att vara gratis längre!


Var töms miljoner liter toalettavfall från en kryssningsbåt? Var töms skogsbruks-, jordbruks-, industri- och djurbruksavfall? Ja, allt töms rakt ut i Östersjön. Stora fabriker och företag har alltid levt i harmoni med havet, men sedan ändrades deras sätt att hantera det. 

Läs mer: Insändare Fataneh Hasani: Havet tål inte att vara gratis längre!

2017-06-01

Insändare Janis Daudzvards: Billigt fiske får konsekvenser för U-länder


Vi människor låter pengar och vinstintresse styra på ett ohållbart sätt. Vi prioriterar pengar före miljön. Pengar är det enda som är viktigt. Men har det inte gått för långt när vi börjar handla med naturen och människors överlevnad och liv som insats? 

Läs mer: Insändare Janis Daudzvards: Billigt fiske får konsekvenser för U-länder

2017-05-17

Insändare Simon Åstrand: Stoppa överfisket


Fisken i våra hav håller på att ta slut på grund av överfiske, både i Östersjön och globalt. Många har bilden att fisken håller på att ta slut på grund av miljöförstöringar som övergödning och farliga utsläpp. Men den absolut största anledningen till att fisken håller på att ta slut och art efter art är på väg mot utrotning är att fisket bara blir mer och mer effektivt och mer och mer fisk tas upp ur vattnet utan att någonting händer. Vi måste minska fisket kraftigt för att fisken ska kunna överleva. 

Läs mer: Insändare Simon Åstrand: Stoppa överfisket

2017-05-26

Insändare Shadi Feyzabi: Havet är ingen soptipp!


Under flera hundra år har man haft olika myter om havet. Det unika och oändliga vattnet som vanliga, sällsynta, ja där alla sorters växter och djur levde. Dessa ljusa tankar från förr önskar jag att jag kunde hålla kvar vid än idag. Men mänskligheten blir allt mer brutal och jag ser inte mer än ett övergött och trist hav i framtiden. Finns det hopp? Ja, kanske, men då är det dags att sätta gränser för utsläpp i havet nu! 

Läs mer: Insändare Shadi Feyzabi: Havet är ingen soptipp!

2017-05-10

Insändare Filip Strandberg: Östersjön bör inte förstöras - för vår skull


Fler personer bör ta mer ansvar och på fler sätt försöka minska hur mycket fosfor 
och kväve de släpper ut. Det tillkommer över 100 000 ton kväve och fosfor till Östersjön per år. Detta är mer än en fördubbling över de senaste 100 åren och runt 80 % av kvävet och fosforn kan kopplas till de länder som är runt Östersjön, och mycket från ländernas jordbruk. 

Läs mer: Insändare Filip Strandberg: Östersjön bör inte förstöras - för vår skull