Författare: BalticSea2020
Publicerad år: 2020

Söndagen den 22 mars var det Världsvattendagen. Dagen syftar till att uppmärksamma vattenfrågor i alla dess former och att öka intresset och medvetenheten kring vatten och vattenrelaterade problem. Med anledning av dagen tänker vi så klart lite extra på Östersjön. 

Världsvattendagen är ett initiativet som startades 1992 av FN:s generalförsamling och har sedan dess belyst olika vattenrelaterade teman varje år. Temat för år 2020 är ”Vatten och klimatförändringar”.

För ett friskare Östersjön
BalticSea2020 arbetar sedan starten med forsknings- och åtgärdsprojekt för ett friskare Östersjön. Vi driver och finansierar med eget kapital forskningsprojekt för att bland annat minska övergödning och förbättra fiskbestånd, men vi arbetar också med att sprida information och kunskap inom bland annat övergödning och fiske till politiker, myndigheter, skolor och allmänheten. Våra projekt genomförs till exempel ute till havs, längs kusten, på land hos till exempel jordbruk och djurgårdar, storskaligt och i laboratorium, av forskare vid universitet och organisationer. Totalt har ungefär 100 projekt initierats där cirka 10 just nu pågår. Läs gärna mer om vår historia här.

Med anledning av Världsvattendagen, och med inspiration från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), har vi ställt tre frågor med fokus på Östersjön, till vår verksamhetschef Conrad Stralka:

cs

Hur började ditt intresse för Östersjön?

Det började nog för 30 år sedan när jag började dyka och jag fick se hur Östersjön såg ut under ytan. Då märkte jag hur utsatt havet var till följd av övergödning, jag såg väldigt lite växtlighet, generellt sett lite fisk, och vi var tvungna att dyka i speciella perioder, tidigt på våren eller sent på hösten, för att kunna se någonting över huvud taget. Där väcktes mitt intresse för Östersjön och behovet att göra något för att vända utvecklingen.

Vad gör BalticSea2020 inom vatten just nu?

Vi har sedan starten arbetat med forsknings- och åtgärdsprojekt med målet att vända utvecklingen i Östersjön i positiv riktning. Vårt fokus är övergödning och fiske, men vi arbetar också mycket med kunskapsspridning, inte minst inom skolan där vi bland annat har tagit fram skolmaterial om Östersjön, som är kopplade till Folke Rydéns dokumentärfilmer inom projektet Baltic Sea Media Project. Idag fokuserar vi mycket på fiskeförvaltningen i Östersjön, där vi uppmärksammar östersjötorskens kritiska situation i syfte att få politiker att agera, bland annat genom att förbjuda bottentrålning, något vi tror kan leda till ett hållbart torskfiske som gynnar småskaligt kustnära fiske och kustsamhällen. Förra året beslutade EU att förbjuda allt fiske efter torsk i Östersjön, vilket vi ser som ett viktigt första steg. Nu fortsätter vi vårt arbete för torsken och vi ser fram emot slutet av året då jag tror vi kommer kunna se positiva effekter från trålförbudet. Vi är också i sluttampen i vårt projekt på en stor djurgård i Polen, som syftar till att identifiera teknologier och metoder som kan användas för att minimera läckage av näringsämnen från stallgödsel. Sedan nästan två år tillbaka har gården en ny linje för att minimera näringsläckage genom att säkert lagra, hantera och sprida gödsel. Just nu skriver projektet på en vitbok om arbetets genomförande, erfarenheter och resultat, som kommer att vara klar mot sommaren.

Vad kan samhället göra för att bidra till ett friskare Östersjön?

Det finns olika saker vi kan göra, och viktigt att komma ihåg är att även det lilla gör mycket för vårt innanhav. Fråga gärna i fiskdisken om var din fisk är fångad och på vilket sätt, fråga gärna efter lokalt fångad fisk som fiskats med passiva redskap som nät och bur. Du kan också äta mindre kött, då minskar du belastningen på miljön. Använd svanen- eller falkenmärkta rengöringsmedel, och spola aldrig ner kemikalier eller läkemedelsrester i avloppet. Om du bor nära en sjö eller havet och har torrdass, använd latrinhämtning. Näring i latrin som antingen komposteras på tomter eller som läcker från gamla och illa skötta infiltrationsanläggninar, läcker förr eller senare ut och övergöder miljön. När du ska tvätta din båt i sommar, använd gärna en båtbottentvätt eller borste istället för ett nytt lager färg!

Se fler av våra tips här, för att vara rädd om haven och hjälpa t.ex. Östersjön. 

Vill du veta mer om våra projekt, se Våra program i menyn längst upp på vår hemsida.