Författare: BalticSea2020
Publicerad år: 2020

Det är politikernas och myndigheternas ansvar att fiskbestånden i våra hav nyttjas hållbart. Det visar en ny rapport från Havsmiljöinstitutet. En av slutsatserna i rapporten, om svensk havsmiljö ska gynnas, är att politikerna följer forskarnas rekommendationer för att kunna säkerställa ett hållbart nyttjande, samt att man inom havsförvaltningen väljer fiskemetoder som har minsta möjliga påverkan av havsmiljön.

Forskning och Framsteg har intervjuat Sara Hornborg vid forskningsinstitutet RISE och medförfattare till rapporten. Sara menar att det är tråkigt att det inte är så mycket du kan göra åt svensk havsmiljö genom val av sjömat, samtidigt förtydligar hon att svenskt konsumentengagemang ändå är positivt. Det har bland annat drivit fram WWF:s fiskguide och miljömärkningar som MSC och KRAV. Nästan all fisk i butikerna är i dag är också MSC-märkt. När hon från FoF får frågan om vad hon skulle vilja förändra i fiskeripolitiken, svara hon: − Det absolut viktigaste är att respektera forskarnas rekommendationer när det gäller fiskekvoter. Det sker en hel del politiskt överfiske, det vill säga att kvoten sätts högre än forskarna rekommenderar (…), säger Sara Hornborg.

Läs artikeln i sin helhet här.

Källa: Forskning och Framsteg, Konsumentmakt stoppar inte överfiske av Anna Froster, publicerad 27 januari 2020.

För att läsa rapporten, se Havsmiljöinstitutets hemsida här.