Författare: BalticSea2020
Publicerad år: 2020

Vår verksamhetschef Conrad Stralka medverkar i EFN Ekonomikanalens nya serie om hållbarbetsmyter, där första avsnittet handlar om Östersjön. I uppdrag av EFN har Novus undersökt allmänhetens kunskap om olika hållbarhetsfrågor, i det här fallet kopplat till Östersjön, och i avsnittet kommenterar Conrad resultaten.

Frågor som EFN har tittat närmare på är bland annat hur utsläppen av fosfor och kväve har förändrats sedan 1995, och hur stor andel av Östersjöns botten som är påverkad av övergödning.
Se avsnittet "Så mår Östersjön" här.

efn2020

Vill du veta mer om EFN Ekonomikanalen, klicka här.