Författare: BalticSea2020
Publicerad år: 2020

En ny studie, "How to produce knowledge together", publicerad i Nature Sustainability den 20 januari 2020, visar på vilket sätt forskare och olika samhällsaktörer kan samarbeta framgångsrikt, t.ex. när det gäller dagens miljöutmaningar. Studien är ett stort samarbetsprojekt, genomförd av en internationell forskargrupp, bland annat forskare från Stockholms universitets Östersjöcentrum och Stockholm Resilience Center. I en artikel om studien, på Stockholms universitets hemsida, lyfts dessutom projektet "Levande kust" fram som ett gott exempel på hur ett sådant samarbete kan genomföras. 

Det storskaliga demonstrationsprojektet "Levande kust" startade 2011, med finansiering av BalticSea2020, i Björnöfjärden i Stockholms skärgård. Fjärden var vid projektets start kraftigt övergödd med stor utbredning av syrefria bottnar. Sedan dess har en rad åtgärder genomförts både på land och i fjärden. Idag har Björnöfjärden återigen god ekologisk status. I artikeln på Stockholms universitets hemsida, säger forskare Linda Kumblad som sedan starten har arbetat med "Levande kust", så här: "Vi har inte själva använt oss av begreppet samproduktion av kunskap, men redan från början var det viktigt för oss att informera och involvera de boende i området i projektet. Deras kunskaper om närmiljön och deras egen vilja att göra något åt miljön i den kraftigt övergödda viken var viktigt för att Levande kust skulle bli så framgångsrikt."

Studien "How to produce knowledge together", ger en vägledning för hur samproduktion av kunskap (knowledge co-production) mellan forskning och samhällsaktörer bör gå till. Om kriterierna uppfylls kan den här samproduktionen av kunskap fylla en viktig funktion, t.ex när det gäller de hållbarhetsutmaningar mänskligheten står inför. 

För mer information och tillgång till artikeln i Nature Sustainability, se Stockholms universitets hemsida här, och Stockholm Resilience Centers hemsida här.