Författare: BalticSea2020
Publicerad år: 2019

I en ny rapport konstaterar Internationella naturvårdsunionen (IUCN) att världshavens syrenivåer minskar i rasande takt. Rapporten lanserades i lördags i samband med det pågående klimattoppmötet i Madrid, med hopp om att den bidrar till att fokus riktas mot haven.

Syrenivåerna har sedan mitten på 1900-talet minskat med mellan en till två procent. Fram till år 2100 räknar IUCN att världshaven kommer att förlora upp till mellan tre till fyra procent av sina syrereserver. Främst är det den globala upphettningen som bidrar till syrebristen då varmare vatten har en sämre förmåga att hålla syre. Den negativa syreutvecklingen påverkar fiskarter och ekosystem, och bidrar till syrefria, det vill säga döda, zoner. Problemet är globalt och drabbar nästan samtliga kustområden i världen, även Östersjön.

I rapportens förord skriver klimat- och miljöminister Isabella Lövin bland annat att ”våra hav har inte fått den uppmärksamhet det förtjänar. Haven genererar över hälften av syret vi andas.” Hon lyfter också fram vikten av att prioritera syreutvecklingen i haven och återställa havets hälsa. ”Det är avgörande för vår välfärd och vår framtida generation", skriver Isabella Lövin. Det är inte för sent. Än går det att vända den negativa situationen i haven, i positiv riktning.

Läs rapporten i sin helhet på IUCN:s hemsida här.
Läs också mer om rapporten på Havet.nu och Natursidan.se.