Författare: BalticSea2020
Publicerad år: 2017

Just nu byggs Baltic Sea Science Center på Skansen - ett östersjöhus som kommer att bestå av utställningar, akvarier, lektionssalar och laboratorium. Bygget av huset startade under hösten 2016 och planeras bli färdigt i slutet av 2018, men redan nu har man hunnit en bit på vägen.  

Så här såg det ut i veckan när vår verksamhetschef Conrad Stralka var på plats.

IMG 0903
Foto: BalticSea2020

Vad kommer Östersjöhuset att erbjuda?
Östersjöhuset kommer att bestå av utställningar, akvarier, lektionssalar och laboratorium. Till vänster på bilden ovan, ser vi husets nedre plan, där akvarierna kommer att finnas. I tre stora akvarier kommer besökaren att få möta fiskar som t.ex. torsk, piggvar, havsöring, sjurygg, men också olika typer av växtliv, och lära sig mer om den marina miljön. Se illustration av akvariet här nedan.

Akvariet
Illustration: Kawa

Östersjöhuset kommer att visa besökaren ett fantastiskt och unikt hav, men också mötas av Östersjöns aktuella problemområden. Samtliga delar i huset kommer att lyfta fram fyra stora miljöutmaningar – övergödning, överfiske, miljögifter och utarmad mångfald. Därutöver presenteras aktuell forskning och framtida lösningar. Se illustration av östersjöhuset nedan.

stersjhus
Illustration: Kawa

Huset kommer också innehålla ett utställningsrum som visar påverkan från människans aktiviteter längs stränder och kustnära områden i Östersjöregionen. På en karta finns möjlighet att titta på tillrinningsområden, salthaltsvariationer, artfördelning, befolkningscentra, jordbruksområden mm, och se hur det påverkar Östersjön. Besökarna kommer också att upplysas om hur människors val i vardagen har för effekt på hur havet utvecklas i framtiden.

I de pedagogiska rummen (lektionssalarna), som i första hand riktar sig till högstadie- och gymnasieelever, kommer det finnas utrymme för undervisning med skolsal och laboratorium – en plats för nästa generation att skapa förutsättningar för ett renare hav. I anslutning till rummet kommer det finnas publika delar med information och ett cinematek där bl.a. BalticSea2020:s filmer kommer att visas.

Östersjöhusets innehåll utarbetas i tätt samarbete med forskare från två av Sveriges främsta universitet - Stockholms universitet (SU) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Baltic Sea Science Center är ett initiativ av BalticSea2020 och Skansen. Läs gärna mer om östersjöhuset på vår hemsida här.