Författare: BalticSea2020
Publicerad år: 2019

Den 25 november var det premiär för Folke Rydéns film ”Östersjön – hot och hopp”. I filmen återvänder Folke till de människor och miljöer han besökte i tidigare filmer, och ser vad som har hänt sen sist. Vi får veta mer om torsken, utsläpp från djurfabriker och nya miljögifter, men vi möts också av hoppet om minskad övergödning och renare vatten. Vad kan vi själva göra för vårt innanhav? Vi på BalticSea2020 vill ge några tips på vad du kan göra för att vara rädd om haven och hjälpa t.ex. Östersjön.

 MK ostersjon1© Mattias Klum

 


Välj MSC-certifierad fisk.
Då äter du fisk som inte är hotad och är lagligt fångad, på uthålliga
och väl förvaltade bestånd.

Ät mindre kött. Dagens köttproduktion är energi- och resurskrävande. Genom att äta mindre
kött bidrar du till att minska belastningen på miljön.

Använd Svanen- eller Falkenmärkta rengöringsmedel. Välj gärna biologiskt nedbrytbara.

Spola aldrig ned kemikalier eller läkemedelsrester i avloppet. Då våra reningsverk har
svårt att rena den här typen av produkter, når farliga ämnen vattendrag och slutligen Östersjön. Lämna hellre kemikalier till station för miljöfarligt avfall och läkemedel till ditt apotek.
OBS. Tänk på att toaletten inte är en papperskorg. Det enda som ska spolas ner i toaletten är kiss, bajs och toalettpapper.

Släng inte skräp i sjön eller i havet - med hänsyn till miljön, djur- och folkhälsan.

Om du har torrdass och bor nära en sjö eller havet – använd latrinhämtning. Näring i
latrin som komposteras på tomtar som ligger nära vatten, läcker förr eller senare ut och
övergöder miljön.

Tvätta inte bilen på garageuppfarten - använd tvätthall. Farliga ämnen följer med
tvättvattnet ner i allmänna brunnar och påverkar dricksvattnet, samt rinner vidare till bäckar, vattendrag och slutligen till Östersjön.

Om du har båt, använd inte giftiga bottenfärger. Ta upp båten och skrubba av den
någon gång på sommaren eller använd någon av de bottentvättar som finns idag.
Töm toatanken på båten vid en sugtömningsanläggning.
(Sedan 1 april 2015 är det olagligt att tömma sin båttoalett i vattnet).

 

För en utskriftvänlig version av våra tips för Östersjön, klicka här.

För mer information om Östersjön, klicka här.