Författare: Sven Blomqvist & Eva Björkman
Publicerad år: 2014

Originaltitel: Permanent inaktivering av fosfor i Östersjöns bottensediment.

I projektet ”Permanent bindning av fosfor i Östersjöns bottensediment” har Sven Blomqvist, universitetslektor vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik på Stockholms universitet, undersökt om kalkbaserade restprodukter från kalbrytning eller cementindustrin effektiv kan binda fosfor i Östersjöns bottensediment. Målsättningen har varit att identifiera en produkt som kan binda fosfor effektivt och permanent, vara billig att framställa, baseras på restprodukter och vara ofarlig för miljön. Resultaten visar att märgel i kombination med resprodukter skulle kunna fungera.

Projektet har pågått från oktober 2011 och avslutas i juni 2014 och finansierats av BalticSea2020. Rapporten är en sammanställning av resultat framtagna juni 2012 till september 2013.

Antal sidor: 11

Klicka här för att ladda ner rapporten.