Författare: Gunno Renman, Agnieszka Renman & Jon Petter Gustafsson
Publicerad år: 2014


Originaltitel:
Reaktiva sorbent för fastläggning av fosfor i Östersjöns bottnar. Reactive sorbents for immobilization of phosphorus released from Baltic Sea sediments.

I projektet "Reaktiva sorbent för fastläggning av fosfor i Östersjöns bottnar" har Gunno Renman, professor vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), undersökt om reaktiva sorbent, så kallat filtermaterial, kan användas som ny metod för att långsiktigt fastlägga fosfor i Östersjöns bottensediment. Denna rapport har utarbetats inom ramen för projektet och redovisar de resultat som studien har kommit fram till. Resultaten pekar på möjligheter att utveckla en metod som på ett uthålligt sätt skulle kunna blockera interncirkulationen av fosfor i Östersjön, om stora delar av de syrefria bottnarna behandlas.

Projektet har pågått från april 2012 till juni 2013 och finansierats av BalticSea2020.

Antal sidor: 38

Klicka här för att ladda ner rapporten

Reaktiva sorbent för fastläggning av fosfor i Östersjöns bottnar