Författare: BalticSea2020
Publicerad år: 2019

Mellan den 24-25 april bjöd stiftelsen BalticSea2020 de nytillsatta åtgärdssamordnarna till inspirationsdagar vid Björnöfjärden på Ingarö.

Förra året beslutades att 20 projekt i Sverige får totalt nästan 37 miljoner kronor i bidrag för att under tre år utveckla nya arbetsformer i vattenvården och genomföra fler åtgärder mot övergödning i sjöar och hav (läs Havs- och vattenmyndighetens pressmeddelande här). Det är en del av regeringens utökade och fleråriga satsning på rent hav. Satsningen har lett till att 20 pilotområden har anställt var sin så kallad åtgärdssamordnare – personer som ska leda arbetet med att genomföra åtgärder mot övergödning i respektive område under projektperioden. I februari i år anordnade Havs- och vattenmyndigheten ett uppstartsmöte för att just diskutera hur åtgärdsarbetet kan läggas upp och genomföras beroende på pilotområdets förutsättningar och utmaningar. Och den 24-25 april var det dags för samordnarna att träffas igen! Denna gången bjöd BalticSea2020 in till två inspirationsdagar ute på Ingarö i Stockholms skärgård. Det är här som Linda Kumblad och Emil Rydin under 8 års tid har genomfört projektet Levande kust – ett storskaligt restaureringsprojekt av den kraftigt övergödda viken Björnöfjärden.

Projektet Levande kust har genomfört åtgärder på områdets jordbruksmark, hästgårdar och små avlopp i kombination med att stoppa vikens fosforläckage från de syrefria bottnarna, anlägga gäddvåtmark och plantera in blåstång. Idag har viken återfått så kallad god ekologisk status. Erfarenheterna från projektet, både det som gått bra och det som gått mindre bra, hoppas Linda och Emil ska inspirera och bidra med lärdomar till åtgärdssamordnarnas kommande arbete. Men det var inte bara Linda och Emil som delade med sig av sina erfarenheter av åtgärdsarbete. Flera åtgärdssamordnare berättade under inspirationsdagarna om genomförda och pågående åtgärdsprojekt. Och en lärdom som genomsyrar allas berättelse är att åtgärdsarbete tar tid och kräver kunskap, tålamod och en tydlig målsättning! Det tar inte bara tid för att se resultaten av åtgärderna, utan också för att informera, skapa dialog och engagemang, samt förankra arbetet lokalt. Det finns inte någon klar mall för hur arbetet som åtgärdssamordnare ser ut – det varierar beroende på vart näringsläckaget i pilotområdet kommer ifrån, hur lösningarna ser ut, vilken kunskap som finns bland inblandade och vilka aktörer som direkt och indirekt behöver engageras i arbetet. Det finns helt enkelt inga genvägar för att göra ett bra åtgärdsarbete för att minska övergödningen. Och det är det som gör den här typen av träffar så värdefullt. Genom att knyta kontakter, utbyta erfarenheter, formulera önskemål om stöd från Havs- och vattenmyndigheten och andra organisationer så finns förutsättningar för allt fler lyckade åtgärdsprojekt. För en sak är säker, det saknas inte engagemang och vilja att förbättra vår vattenkvalité i denna grupp!

Vi önskar samtliga åtgärdssamordnare stort lycka till i sitt arbete för att minska övergödningen i våra hav och sjöar!

Bildserie tgrdssamordnarmte1 

För mer information om Levande kust, besök projektets hemsida här.

Har du vägarna förbi Björnöfjärden är du varmt välkommen att besöka projektets naturutställning. Utställningen är öppen för alla året runt, läs mer på www.levandekust.se 

Samtliga foton i artikeln är tagna av BalticSea2020.