Författare: BalticSea2020
Publicerad år: 2018

 

Vitbok
vitbok bild22011 startade det storskaliga demonstrationsprojektet Levande kust i Björnöfjärden i Stockholms skärgård. Fjärden var vid projektets start kraftigt övergödd med stor utbredning av syrefria bottnar. Sedan dess har en rad åtgärder genomförts både på land och i fjärden. Idag har Björnöfjärden återigen god ekologisk status. Erfarenheterna från projektet har sammanfattas i en bok som beskriver hur övergödda skärgårdsområden kan restaureras och vad det kostar. Du hittar Vitboken i sin helhet här.

 

Sammanfattning
sammanfattning bild2Vill du få en snabb överblick av projektet, genomförda åtgärder och resultat så kan du läsa en kortare sammanfattning på 6 sidor. Sammanfattningen hittar du här.

Mer information om projektet Levande kust hittar du på projektets hemsida.