Författare: BalticSea2020
Publicerad år: 2018


Vitbok
2011 startade det storskaliga demonstrationsprojektet
kortvitbok1Levande kust i Björnöfjärden i Stockholms skärgård. 
Fjärden var vid projektets start kraftigt övergödd med 
stor utbredning av syrefria bottnar. Sedan dess har
en rad åtgärder genomförts både på land och i fjärden.
Idag har Björnöfjärden återigen god ekologisk status.
Vitboken beskriver projektets genomförande, resultat,
kostnader, slutsatser och rekommendationer.
Du hittar Vitboken här.
Antal sidor: 62
Vill du fördjupa dig ytterligare, inom en eller flera
åtgärder, kan du läsa mer i den fullständiga Vitboken. 

 

Fullständig Vitbok vitbok bild2
Levande kusts fullständiga Vitbok hittar du här.
Antal sidor: 124

 

 

 


Sammanfattning
sammanfattning bild2Vill du få en snabb överblick av projektet, genomförda
åtgärder och resultat så kan du läsa en kortare
sammanfattning på 6 sidor.
Sammanfattningen hittar du här.

 

 

 

 

Mer information om projektet Levande kust hittar du på projektets hemsida.