Författare: BalticSea2020
Publicerad år: 2017

Idag är det morotens dag. Visst du att du behöver odla minst 180 kg morötter på tomten för att din latrin under semestern inte ska bidra till övergödningen? I alla fall i områden likt vår projektvik Björnöfjärden. 

Sedan 2010 arbetar vi med projektet "Levande kust" runt Björnöfjärden på Ingarö i Värmdö kommun. Inom projektet testar vi en rad åtgärder för att åtgärda övergödningen. En av åtgärderna har varit att förbättra enskilda avlopp. Björnöfjärdsområdet består av tunna jordlager på berg, vilket betyder att marken har svårt att hålla kvar näring. Istället läcker näringsämnen från bristfälliga avlopp snabbt ut till grundvattnet och till fjärden. Dåligt renat avlopp kan också bidra till utsläpp av bakterier och virus som hotar att förorena dricksvattenbrunnar. Latrin är ett mycket näringsrikt gödselmedel vilket kräver höga skördar för att undvika näringsläckage. T.ex. räcker näringen från EN person som utnyttjar sin fastighet 10 procent av året till 180 kg morötter. För att värna om kustvikarnas framtid är det av stor vikt att fastigheter i området likt Björnöfjärden, har en bra avloppsrening. Bra exempel på detta är t.ex. sluten tank för latrin, förbränningstoalett eller urintank och latrinhämtning.

Projektets arbete med att förbättra enskilda avlopp genomfördes mellan 2013 och 2014. För mer information, klicka här.

Med projektet "Levande kust" vill vi visa att det går att återfå en bra miljö i övergödda havsvikar. Läs gärna mer om vårt arbete och våra andra åtgärder i projektet här