Författare: BalticSea2020
Publicerad år: 2016

Med finansiellt stöd från BalticSea2020 ska tre forskare från Stockholms universitet ta fram en manual som ska vara till hjälp för att restaurera blåstångssamhällen längs den svenska kusten. Med förslag på konkreta faktorer och metoder ska manualen visa vilka förutsättningar som krävs för att blåstången ska kunna återhämta sig och överleva.

Blåstång beskrivs ofta som Östersjöns skog. Arten är en grundsten i Östersjöns artfattiga ekosystem och fungerar som både boplats och skydd för många fiskarter och som föda till ryggradslösa djurarter. Övergödning, utsläpp av föroreningar eller annan mänsklig påverkan har lett till att blåstången har utarmats eller helt försvunnit.

Nu ska tre forskare från Stockholms universitet ta fram en manual i syfte att beskriva hur ett blåstångsamhälle kan restaureras. Projektet vid namn "Restaurering av blåstångssamhällen – en manual för tillvägagångssätt", kommer att delas upp i tre faser där man bl.a. ska ta fram en litteratursammanställning, göra fällstudier och försök för att restaurera blåstång. Manualen kommer främst att fungera som en praktisk handledning för hur man restaurerar blåstångssamhällen och var det är lämpligt att genomföra åtgärderna. Manualen riktar sig mot bl.a. kommuner, Länsstyrelser och vattenvårdsförbund. 

Projektet kommer att avslutas i slutet av 2019 för att presenteras år 2020.

Läs mer om projektet "Restaurering av blåstångssamhällen – en manual för tillvägagångssätt" här.

Projektet leds av:
Lena Kautsky, Professor emeritus och Senior Advisor, Institutionen för Ekologi, Miljö och Botanik samt Stockholms universitets Östersjöcentrum.
Susanne Qvarfordt, PhD. Forskare, Institutionen för Ekologi, Miljö och Botanik, Stockholms universitet/marinbiolog, samt miljökonsult på Sveriges Vattenekologer AB,
Ellen Schagerström, PhD. Forskare, Institutionen för Ekologi, Miljö och Botanik, Stockholms universitet samt Stockholms universitets Östersjöcentrum