Författare: BalticSea2020
Publicerad år: 2016

Inom projektet ”Levande kust” har flera åtgärder genomförts runt och i den kraftigt övergödda viken Björnöfjärden i Stockholms skärgård. En av de landbaserade åtgärderna är strukturkalkning, en metod som genomfördes för att minska näringsläckaget till viken från jordbruksverksamheten på närliggande Säby gård. Vi har pratat med Emil Rydin, limnolog och projektledare på BalticSea2020, och Säby gårds jordbrukar Mikael Windahl. Mikael har strukturkalkat ca 30 ha åkermark, något som nu följs upp för att se effekterna av åtgärden både på skörden och viken.

 Läs artikeln här

Strukturkalk bild