Författare: BalticSea2020
Publicerad år: 2015

Just nu pågår täckdikning av åkrar med dålig dränering vid Säby gård på Ingarö. Arbetet är en del i vårt projekt Levande kust. Dålig dränering är varken bra för skörden eller intilliggande vattendrag/vikar. 

Genom att dränera åkermarkerna tas överflödigt vatten bort och grundvattenytan sänks, framkomligheten ökar och därmed förlängs växtsäsongen. Dessutom blir det mindre ogräsbekämpning eftersom grödan har lättare att etablera sig och konkurrera ut ogräset. Genom att blanda i kalk i jorden som läggs ovanpå dräneringsrör får man också en bra fosforbindning vilket på sikt minskar övergödningen i Björnöfjärden. Arbetet med täckdikningen genomförs av Östervåla Gräv & Miljöteknik AB och förväntas bli klart under nästa vecka.

Tckdikning6

Tckdikning4

För att täckdika grävs ca 1,5 meter djupa rännor med en så kallad täckdikningsmaskin. Allteftersom rännan grävs läggs dräneringsröret ned som sedan täcks med grus för att förhindra att jord letar sig in igenom rörets många små hål (se bild nedan). Genom de små hålen kan vatten sippra in och ledas via rören till diket nedströms åkern.

Tckdikning3

Tckdikning7

 

Tckdikning2

Täckdiksmaskinen (ovan) har en kedja som gräver upp jorden som sedan skyfflas iväg av skruvar på sidorna. Dräneringsröret (ej med på bild) leds ned i trumman bakom kedjan och täcks direkt med grus som leds ned via en tratt.

Tckdikning5

Den skarpa kanten i fårorna gör att man kan se jordmånens olika skikt.

Tckdikning

Arbetet genomförs av Östervåla Gräv & Miljöteknik AB och förväntas bli klart under nästa vecka.

Foto: BalticSea2020.