Författare: BalticSea2020
Publicerad år: 2014

Just nu pågår arbetet för att anlägga täckta gödselbassänger på en stor grisgård i Polen. Arbetet är en del i stiftelsens demonstrationsprojekt som syftar till att identifiera teknologier och metoder som kan användas för att minimera riskerna för näringsläckage från stallgödsel. Redan nu börjar bassängerna ta form.

Bassanger-grisgard1Bassanger-grisgard2

Bassanger-grisgard3Bassanger-grisgard4

Det täckta gödselbassängerna kommer att förvara gårdens gödsel som sedan kommer spridas på åkrarna när risken för läckage av kväve är som minst. Totalt kommer fyra bassänger att byggas och varje bassäng tar upp emot 15 000 m3 gödsel (i storlek kan det motsvara ca sex stycken 50-metersbassänger på Eriksdalsbadet). Redan nu har man grävt ut formen på bassängerna och förhoppningen är att resten av markarbetet är klart innan det blir frost. Under våren förväntas gödselbassängerna stå helt klara.

Andra åtgärder som projektet kommer arbeta med är bland annat förbehandling och spridning av gödsel. T.ex. praktiska råd om när gödsel skall spridas, samt visa på teknologier som kan sprida gödslet på ett effektivt och säkert sätt. 

En vitbok med rekommendationer
I slutänden skall projektet producera en vitbok som beskriver projektets målsättningar, förutsättningar och resultat, hur man gick till väga för att uppnå ett minskat näringsläckage, samt vad det har kostat. Vitboken skall utmynna i rekommendationer som kan tillämpas på alla djurgårdar i regionen, små som stora.

För mer information om stiftelsens demonstrationsprojekt i Polen, klicka här.

(Klicka på bilderna för större format).