Författare: BalticSea2020
Publicerad år: 2014

Nu har arbetet i BalticSea2020s demonstrationsprojekt i Polen startat. I förra veckan startade grävarbetet med att anlägga nya täckta gödselbassänger vid grisgården. Bassängerna kommer att fungera som förvaring för gödsel. Gödslet skall sedan spridas på gårdens åkrar när risken för näringsläckage är som minst. Totalt kommer fyra bassänger byggas och förhoppningen är att de står klara till våren nästa år.

Andra åtgärder som projektet kommer arbeta med är bland annat förbehandling och spridning av gödsel. T.ex. praktiska råd om när gödsel skall spridas, samt visa på teknologier som kan sprida gödslet på ett effektivt och säkert sätt.

Demonstrationsprojektet är en del i stiftelsens tioåriga forsknings- och åtgärdsprogram (Intensive Pig Production Program), som startade 2010 och syftar till att identifiera teknologier och metoder som kan användas för att minimera riskerna för läckage av näringsämnen från stallgödsel. Efter ett omfattande utredningsarbete startade 2013 ett storskaligt demonstrationsprojekt i samarbete med en industriell grisgård i Polen som producerar ca 30 000 slaktsvin om året. Här kommer olika åtgärder testas för att minska näringsämnen i gödslet, innan det sprids på åkern. Läs mer om projektet här

Grvning3

Grvning1