Författare: BalticSea2020
Publicerad år: 2012


Ska alla resurser läggas på att minska näringstillförseln till Östersjön, eller ska vi också lägga resurser på att genomföra och utvärdera åtgärder för att binda näring som redan har tillförts havet?  
Professor Daniel Conley skriver i en debattartikel i Nature (486; 463-464) att resurserna ska kraftsamlas till att minska ny näringstillförsel i Östersjön från till exempel jordbruk, och att vi inte bör genomföra ingenjörsmässiga metoder i vårt innanhav för att binda det överskott av fosfor som redan tillförts. Som exempel nämner Conely syresättning av bottenvatten eller tillförsel av fosforbindande ämnen och exemplifierar detta med bland annat BalticSea2020’s kustzonsprojekt Levande kust, där fosfor ska bindas med aluminium i de syrefria bottnarna.

Vi, BalticSea2020, anser att det är helt rätt att minska tillflödet av näringsämnen till Östersjön, men svarar (Nature 487; 432) att Östersjöns tillfrisknande kommer att ta mycket lång tid även om vi är framgångrika med att minska tillförseln av ny näring. Det är därför viktigt att kunna visa i till exempel avgränsade kustområden att övergödningsproblemen går att åtgärda. Bland annat för att upprätthålla en nödvändig politisk vilja att minska näringstillförseln från land till Östersjön i flera decennier.

Källa:

Nature
Nr. 486, s.463–464; juni 2012
Nature
Nr. 487, 432; juli 2012