Författare: BalticSea2020
Publicerad år: 2012


EU har genomfört en omfattande inventering av hur gödsel hanteras och används i Europa. Studien visar bland annat vilka tekniker som används för att minska utsläpp till luft och vatten. Den innefattar också en analys av framtida trender i gödselhantering, där BalticSea2020s slutsatser från projektet ”Best Available Technologies for pig manure” ingår.

Stiftelsens projekt är en del av det tioåriga programmet IPP programmet - åtgärder för minskat näringsläckage från industriell djurhållning. Det syftar till att minska gödslets påverkan på Östersjön och har identifierat lämpliga åtgärder samt gett konkreta rekommendationer till ”Best Technologies”. Slutsatserna från arbetet finns nu också sammanfattade i EUs rapport ”Future Trends on Manure Processing Activities in Europe”, som finns tillgänglig här. De fullständiga rapporterna finns på Europeiska kommissionens hemsida.