Författare: BalticSea2020
Publicerad år: 2020

I samband med World Wildlife Day idag, en dag för att uppmärksamma hotade djur och växter, vill vi passa på att uppmärksamma östersjötorsken! Torsken är Östersjöns viktigaste rovfisk, utan den rubbas balansen i havet.

cod pixabay

Efter många års överfiske är torskbeståndet i Östersjön i kris. Idag finns i princip bara små torskar som är i allt för dålig kondition för att följa efter födan. BalticSea2020 arbetar för att torsken i Östersjön ska bevaras och sommaren 2017 startade vi projektet ”Rädda östersjötorsken” i syfte att rädda beståndet av torsk i Östersjön, och därigenom säkra ett framtida hållbart, torskfiske som gynnar det lokala näringslivet. Vi vill också höja allmänhetens kunskap om östersjötorskens akuta situation, men också skapa opinion kring förslag som kan lösa situationen. Ett sådant exempel är att införa stopp för trålfiske efter torsk i Östersjön.

Inför ministerrådsmötet i EU under hösten 2019, om de kommande fiskekvoterna i Östersjön, bad vi, tillsammans med en rad andra miljöorganisationer, EU:s fiskeministrar att ta till krisåtgärder för att rädda torsken i Östersjön. I mitten på oktober kom besluten och för torsken togs viktiga steg då allt riktat fiske efter torsk i östra Östersjön förbjöds. Läs gärna mer om beslutet här. Beslutet är mycket viktigt då det är en av de få åtgärder som kan vidtas på kort sikt och som kan bidra till att torsken börjar återhämta sig.

BalticSea2020 och Rädda östersjötorsken kommer att fortsätta att arbeta för torsken och föreslå konkreta lösningar. Läs mer om projektet Rädda östersjötorsken här för att ta reda på mer om vårt initiativ, och glöm inte att skriva upp dig för att få vårt nyhetsbrev genom att mejla redaktion@raddaostersjotorsken.se, så du kan hålla dig uppdaterad om torsken i Östersjön och få mer information om vårt arbete.