Författare: BalticSea2020
Publicerad år: 2019

En ny rapport från Institut for Fødevare – og Ressourceøkonomi (IFRO) vid Köpenhamns universitet, visar att danska fiskare i Östersjön kommer att förlora upp till en femtedel av sina inkomster, om ministerrådet vid förhandlingarna i EU nästa vecka beslutar om minskade torsk- och sillkvoter för nästa år. Nu bjuder den danska livsmedelsministern Mogens Jensen in fiskeorganisationer och andra intresserade för en dialog om det framtida danska fisket, eftersom det inte finns några omedelbara möjligheter att förbättra situationen i Östersjön.

- Vi behöver en bred dialog om ramarna för det framtida fisket i Östersjön och en debatt om hur vi vill att detta fiske ska utvecklas. Det är en debatt som jag vill bjuda in fiskarna och andra berörda parter till redan under hösten, säger Mogens Jensen i en artikel som publicerades på Miljo- og Födevareministeriet idag (9 oktober 2019).

Läs artikeln i sin helhet här.